študijný odbor: MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

študijný odbor: OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY

študijný odbor: MECHANIZÁCIA PôDOHOSPODÁRSTVA

učebný odbor: ARGOMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR

učebný odbor: MECHANIK OPRAVÁR- lesné stroje a zariadenia

učebný odbor: MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY

mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

lesné hospodárstvo