študijný odbor: MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu na sekretariáte riaditeľa školy. V prípade záujmu o konkrétny vzdelávací program kontaktujte sekretariát riaditeľa školy na telefónnom čísle 0901 713987, prípadne na 043/530 9311.


študijný odbor: MECHANIZÁCIA PôDOHOSPODÁRSTVA

študijný odbor: OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY

LESNÉ HOSPODÁRSTVO

mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

učebný odbor: ARGOMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR

učebný odbor: MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY

učebný odbor: MECHANIK OPRAVÁR- lesné stroje a zariadenia

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu na sekretariáte riaditeľa školy. V prípade záujmu o konkrétny vzdelávací program kontaktujte sekretariát riaditeľa školy na telefónnom čísle 0901 713987, prípadne na 043/530 9311.