Hurá, máme nový stroj - vývoznú kolesovú súpravu, ktorá umožní žiakom získať nové oprávnenie a vyskúšať si bezúväzkové sústreďovanie dreva a jeho výhody:

  • čisté drevo,
  • sústreďovanie dreva bez poškodenia  porastov a  pôdy,
  • drevo sa predáva v sortimentoch, ktoré majú vyššiu cenu ako drevo v celej dĺžke.

 

Poďakovanie patrí Firme FAUNUS s.r.o. so sídlom Ivanka pri Nitre za zľavu poskytnutú pri nákupe vývoznej kolesovej súpravy.


FAUNUS, s.r.o.

Mojmírovská cesta 13

951 12 Ivanka pri Nitre

t.č. 00421 907 726 087

SPONZORI

Urbár Brezovica
Bývalí urbaristi Krušetnica
Urbár - pozemkové spoločenstvo Nižná
Urbár- pozemkové spoločenstvo Žaškov
Pozemkové spoločenstvo Horný Štefanov
Pozemkové spoločenstvo Oravský Biely Potok
Urbár Podbiel
Urbár Liesek
Urbárske družstvo Vitanová
Urbár Oravské Veselé
Urbárski spolumajitelia Dolný Štefanov
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
Urbárni spolumajitelia Veličná
Obec Novoť
Obec Nižná
ZMOS
Urbár Zuberec


Ďakujeme za peňažné príspevky.

Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy