2413 K  MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

štvorročný odbor - maturita + výučný list + oprávnenia

 

STROJÁROM sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia, preto vzdelávací program a príprava žiakov má široký záber v oblasti výroby, obsluhy a opravy strojov a zariadení.

 


Uplatnenie:

 

• obsluha a údržba CNC strojov ,
• v oblasti výroby a opravy automobilov,
• zváranie plynom a elektrickým oblúkom,
• obrábanie kovov,
• zámočníctvo,
• inštalatérstvo,
• tvárnenie, lisovanie, zlievanie,
• staviteľstvo,
• v oblasti obnoviteľných zdrojov energie( solárne panely, fotovoltaické články...)

 

Absolvent vie:


• obsluhovať, opraviť, previesť údržbu CNC strojov, aj obrábacích konvenčných strojov,
• použiť softvérové aplikácie- kresliť súčiastky v 2D a 3D zobrazení,
• pozná vlastnosti a technologický postup spracovania technických materiálov,základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov
• metódy tepelného spracovania a povrchových úprav
• čítať technické výkresy, pozná technické normy, technické predpisy,
• ovláda prácu s meradlami, s diagnostickým zariadením a servisno- informačnými prístrojmi.

 

 

Ponúkané kurzy:

• zváranie plynom a elektrickým oblúkom
• získanie oprávnenia na riadenie osobného vozidla

novy odbor 2.jpg
novy odbor 3.jpg
novy odbor 4.jpg
novy odbor 7.jpg
novy odbor.jpg