Výsledky prijímacieho konania študijných odborov 2. kolo

Počet obsadených a voľných miest po I. kole prijímacích skúšok pre šk rok 2020/21

Výsledky prijímacieho konania učebného odboru 4524 H Agromechanizátor, opravár pre šk. rok 2020/2021

Výsledky prijímacieho konania učebného odboru 4575 H Mechanizátor lesnej výroby pre šk. rok 2020/2021

Výsledky prijímacieho konania učebného odboru 2466 H 04 Mechanik opravár- lesné stroje a zariadenia pre šk. rok 2020/2021

Výsledky prijímacieho konania študijného odboru 4556 K Operátor lesnej techniky pre šk. rok 2020/2021

Výsledky prijímacieho konania študijného odboru 2413 K Mechanik strojov a zariadení pre šk. rok 2020/2021