Konečné výsledky prijímacieho konania

Predbežné výsledky prijímacieho konania po druhom termíne prvého kola

Predbežné výsledky prijímacieho konania po prvom termíne prvého kola

Výsledky prijímacieho konania do učebného odboru 4575 H mechanizátor lesnej výroby v školskom roku 2018/2019

Výsledky prijímacieho konania do učebného odboru 2466 H 04 mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia v školskom roku 2018/2019

Výsledky prijímacieho konania do učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár v školskom roku 2018/2019