Výsledky prijímacieho konania 20.06. 2017 študijný odbor 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva

Výsledky prijímacieho konania 20.06. 2017- SJL, MAT- odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení