prihláška na duálne vzdelávanie POPPE k.s. Podbiel študijný odbor 2413K mechanik strojov a zariadení

prihláška na duálne vzdelávanie šk. rok 21/22 LKT, s.r.o. Trstená študijný odbor 2413K mechanik strojov a zariadení

prihláška na duálne vzdelávanie šk. rok 21/22 MTS, s.r.o. Krivá študijný odbor 2413K mechanik strojov a zariadení

prihláška na duálne vzdelávanie šk. rok 21/22 RD VELIČNÁ študijný odbor 4243M mechanizácia pôdohospodárstva

prihláška na duálne vzdelávanie šk. rok 21/22 RD LOKCA študijný odbor 4243M mechanizácia pôdohospodárstva

prihláška na duálne vzdelávanie šk. rok 21/22 RD NOVOŤ študijný odbor 4243M mechanizácia pôdohospodárstva

prihláška na duálne vzdelávanie šk. rok 21/22 RD RABČICE študijný odbor 4243M mechanizácia pôdohospodárstva

prihláška na duálne vzdelávanie šk. rok 21/22 RD ZUBROHLAVA študijný odbor 4243M mechanizácia pôdohospodárstva

prihláška na duálne vzdelávanie šk. rok 21/22 RD BOBROV študijný odbor 4243M mechanizácia pôdohospodárstva

Duálne vzdelávanie šk. rok 2021/22