Stranka Bloky

.tlačivo 8.2.2021 pre plnoletých žiakov

.tlačivo 8.2.2021 pre neplnoletých žiakov

Vyhlásenie o bezinfekčnosti- žiak povinný odovzdať prvý deň pri vstupe do školy

Zdravotný dotazník a prehlásenie- žiak povinný odovzdať prvý deň pri vstupe do školy

Podmienky vstupu do školy Oznam ZZ

Opatrenia školy od 01.09. 2020

Pravidlá stredných škôl