titul, meno a priezvisko


 funkcia


tel. číslo


Ing.  Viliam Gerčák  
riaditeľ školy                                                                  

043/5309313 

0917336582

Ing. Renáta Rendeková
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie


043/5309315

0905511164

Bc. Juraj Šálkahlavný majster odborného výcviku

043/5309318

0917336569

Mgr. Ján Štechhlavný majster odborného výcviku, vedúci dopravy, vedúci autoškoly

043/5309317

0907818955