Rozdelenie výcviku

Obsah výcviku na skupinu B

 

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupinyvodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku.

Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla a zásady bezpečnej jazdy.

Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla a výcvik v údržbe vozidla.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla v cestnej premávke musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla, zásadami bezpečnej jazdy. Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla, ktoré si osvojí pri výučbe na trenažéri.

Výcvik vodiča možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval zákonom predpísaný počet hodín výučby teórie praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia, najneskôr však do jedného kalendárneho roka a od začatia výcviku.

 

Skupina B sa skladá z:


32 hodín teórie a 41 hodín praktického výcviku:
1 hodina oboznámenie s vozidlom (osobný automobil)
6 hodín výcvik na automobilovom trenažéri
31 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
3 hodiny praktická údržba
1 výcviková hodina trvá 45 minút a na praktickej jazde najazdíte 15 km/hod.

 

Skupinu C môžete získať len vtedy, ak už máte vodičský preukaz na skupinu B

Skupina C sa skladá z 51 hodín teórie a 51 hodín praktického výcviku:
a) na nákladnom automobile:
1 hodina oboznámenie s vozidlom (nákladný automobil)
30 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
10 hodín praktická údržba
1 výcviková hodina trvá 45 minút a na praktickej jazde najazdíte 15 km/hod.

b) na traktore
1 hodina oboznámenie s vozidlom (traktor)
6 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
3 hodiny praktická údržba
1 výcviková hodina trvá 45 minút a na praktickej jazde najazdíte 12 km/hod.

Galéria

DSC03713.JPG
DSC03714.JPG
DSC03718.JPG
DSC03719.JPG
DSC03721.JPG
DSC03724.JPG
DSC03727.JPG
DSC03732.JPG
DSC03733.JPG
DSC03734.JPG