Lesnícke učilište v Tvrdošíne vzniklo roku 1984 ako miestne odlúčené pracovisko Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Banskej Štiavnici na zabezpečenie prípravy mladých kvalifikovaných pracovníkov pre odborné obhospodarovanie lesov severného Slovenska. Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov v lesníckej prvovýrobe v robotníckych i vybratých technických profesiách pre oblasť severného Slovenska. Ďalej zabezpečuje rekvalifikácie občanov v oblasti lesného hospodárstva a dodávky prác a služieb.

V súčasnosti sa na škole vyučuje jeden štvorročný študijný odbor (operátor lesnej techniky, tri trojročné učebné odbory (mechanizátor lesnej výroby, mechanik opravár so zameraním na lesné stroje a zariadenia a agromechanizátor, opravár) a dva odbory denného nadstavbového štúdia (lesné hospodárstvo a mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva). Uvedené odbory umožňujú stupňovité vzdelávanie študentov. Škola plánuje rozvíjať zameranie pre environmentálnu oblasť a rozvoj vidieka.