Voľné pracovné miesto učiteľa odborných lesníckych predmetov

Voľné pracovné miesto majstra odbornej výchovy pre lesníctvo

Voľné pracovné miesto pre majstra odbornej výchovy pre strojárenstvo

Voľné pracovné miesto školského špeciálneho pedagóga