Riaditeľ školy
Ing. Viliam Gerčák
Telefón : 043/5309313
Email : riaditel@soultv.sk

Zástupca riaditeľa školy
Ing. Renáta Rendeková
Telefón : 043/5309315
Email : tv_zastupca@soultv.sk

Sekretariát

Bc. Katarína Kožienková
Email:soultv@soultv.sk
Telefón: 043/5309311

Kde nás nájdete