Kritériá NA PRIJÍMANIE ŽIAKOV do 1. ročníka SOŠ lesníckej Tvrdošín na DENNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM v školskom roku 2015/2016

prihláška na nadstavbové štúdium