Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ lesnícku v Tvrdošíne pre školský rok 2018/2019 - učebné odbory trojročné