Denný dvojročný nadstavbový študijný odbor 4521 L

lesné hospodárstvo

 Absolvent je kvalifikovaný riadiť lesnú hospodársku jednotku štátneho, alebo neštátneho sektoru, hospodársku jednotku lesnícky obvod a lesnú správu.
 Denný dvojročný nadstavbový študijný odbor 4521 L lesné hospodárstvo je určený pre odbor mechanizátor lesnej výroby.
Študenti získajú maturitu a možnosť vykonávať prácu lesného hospodára.


Obrázok6.jpg
Obrázok7.jpg
Obrázok8.jpg
Obrázok9.jpg

 Denný dvojročný nadstavbový študijný odbor 4526 L

mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

 

Absolvent je kvalifikovaný vykonávať technicko-hospodársku činnosť, riadiť výrobu, montáž, opravy strojov a technologických zariadení používaných v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. 
Denný dvojročný nadstavbový študijný odbor 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva je určený pre odbor mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia a agromechanizátor opravár.
Študenti získajú maturitu a sú technicko- hospodárskymi pracovníkmi v oblasti poľnohospodárstva.
 


Obrázok10.jpg
Obrázok11.jpg
Obrázok13.jpg
Obrázok21.jpg

Ďalšie možnosti štúdia

Svoboda nad Úpou

  • rozšírenie oprávnení o harvestor a lanové systémy - pre trojročný odbor mechanizátor lesnej výroby, aj štvorročný odbor     operátor lesnej techniky - Česká lesnícka akadémia Trutnov-  pobočka vo Svobode nad Úpou - www.clatrutnov.cz
  • štúdium je bezplatné, jednoročné. 

 

 
Technická univerzita Zvolen - lesné hospodárstvo - pre maturantov   www.tuzvo.sk                                                                          
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre- poľnohospodárske odbory www.uniag.sk