titul, meno a priezviskopracovné zaradenietel.kontakt
   
Bc.Katarína Kožienková  sekretárka043/5309311
Jaroslava Lajomonováúčtovníčka043/5309316
Ing. Mária Petričkovámzdová účtovníčka043/5309316
Peter Štechkurič, údržbár 
Bc. Jana Valovičováuprarovačka 
Lenka Skurčákováupratovačka