Obrázok1.jpg
Obrázok2.jpg
Obrázok3.jpg
Obrázok4.jpg
Obrázok5.jpg

učebný odbor 4524 H

AGROMECHANIZÁTOR,OPRAVÁR

Učebný odbor agromechanizátor, opravár pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikované činnosti pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve a v službách.

 

OPRÁVNENIA
 • zváračský preukaz na zváranie el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2, metóda Z–M 1,
 • oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,
 • oprávnenie na obsluhu krovinorezu,
 • obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky,
 • vodičské oprávnenia skupiny T, B, C1.

odborná prax

   je vykonávaná na zmluvných poľnohospodárskych družstvách


možnosť ďalšieho štúdia

   nadstavbové dvojročné štúdium v odbore mechanizácia   

   poľnohospodárstva a lesného hospodárstva končiaca maturitnou

   skúškou


 

Obrázok5.jpg
Obrázok6.jpg
oo.jpg
oo1.jpg
oo4.jpg

učebný odbor 4575 H

MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY

Absolventi učebného odboru mechanizátor lesnej výroby môžu vykonávať odborné pracovné činnosti v lesnom hospodárstve, v pestovnej a ťažbovej činnosti. Sú spôsobilí pracovať so všetkými druhmi mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve. Môžu sa uplatniť aj v iných odboroch hospodárskej činnosti, kde je potrebná kvalifikovaná obsluha mechanizmov resp. znalosti z oblasti lesníctva a krajinárstva.

OPRÁVNENIA

 • oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,
 • oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora pri sústreďovaní dreva,
 • oprávnenie na obsluhu špeciálneho lesného kolesového traktora  pri sústreďovaní dreva,
 • oprávnenie na obsluhu lesného pásového vyťahovača  pri sústreďovaní dreva,
 • oprávnenie na obsluhu krovinorezu,
 • obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky,
 • vodičské oprávnenia skupiny T, B, C1.

Absolventi môžu tretí ročník absolvovať v SOŠ v Svobode nad Úpou v Čechách, kde získajú oprávnenie pre prácu s harvestorom.


Absolventi budú môcť pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore lesné hospodárstvo za účelom získania úplného stredného odborného vzdelania, ktoré sa končí maturitnou skúškou.


1.jpg
Obrázok1.jpg
Obrázok2.jpg
Obrázok3.jpg
Obrázok4.jpg

 učebný odbor 2466 H 04

MECHANIK OPRAVÁR- LESNÉ STROJE A ZARIADENIA 


Absolventi učebného odboru mechanik opravár vykonávajú

 • technickú údržbu,
 • zisťovanie porúch,
 • opravy,
 • nastavovanie a preskúšanie lesných strojov a zariadení,
 • mechanizovaného náradia, UKT a ŠLKT vrátane ich príslušenstva a nákladných automobilov na odvoz dreva vrátane špeciálneho vybavenia.

OPRÁVNENIA

 • oprávnenie na nastavovanie, opravu a údržbu mechanizačných prostriedkov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve,
 • spôsobilosť na ručné a strojné spracovanie kovov,
 • zváračský preukaz skupiny Z-M1 a Z-G1,
 • oprávnenie pre prácu s motorovou pílou,
 • vodičský preukaz skupiny, B, T, C1.

Absolventi budú môcť pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva za účelom získania úplného stredného odborného vzdelania, ktoré sa končí maturitnou skúškou.


Obrázek11.jpg
Obrázek12.jpg
Obrázek14.jpg
images (3).jpg
images (4).jpg

Učebný odbor 3663 H TESÁR /pre chlapcov/

Učebný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať odborné činnosti spojené s ručným a strojovým opracovaním dreva v stavebnej činnosti.Súčasťou prípravy je tiež rekonštrukcia drevených zrubov, drevených stavieb a šindliarska výroba, zhotovovanie, montáž a demontáž drevených tesárskych konštrukcií.Absolvent tiež získa vedomosti a zručnosti potrebné pri výrobe, nastavovaní a montáži lešení, plošín a výťahových šachiet.

OPRÁVNENIA

 • oprávnenie na prácu s reťazovou motorovou pílou,
 • vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla T, B.