trieda

 triedny učiteľ

forma štúdia

I.A

Ing. Roman Mojš

denná

I.B

Ing. Renáta Rendeková

denná

I.C

Mgr. Iveta Brišová

denná

II.A

Ing. Jozef Skonc

denná

II.B

Ing. Drahomír Krčmárek

denná

II.C

Mgr. Marcela Čaklošová

denná

III.A

Ing. Alena Klimčíková

denná

III.B

Ing. Drahomír Krčmárek

denná

III.C

Ing. Peter Záchemský

denná

IV.C

Mgr. Ivan Šula

denná