Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ lesnícku v Tvrdošíne pre školský rok 2017/2018- študijný odbor

Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ lesnícku v Tvrdošíne pre školský rok 2017/2018- učebné odbory trojročné