Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Prihláška do duálneho vzdelávania pre odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení

Kritériá prijímania žiakov 3 ročných učebných odborov pre šk. rok 2020-21

Kritériá prijímania žiakov 4 ročných študijných odborov pre šk. rok 2020-21