Kritériá prijímania žiakov na učebné- trojročné odbory pre šk. rok 2019- 20

Kritériá prijímania žiakov na študijné- štvorročné odbory pre šk. rok 2019- 20