Kritériá prijímacieho konania pre trojročné učebné odbory pre šk. rok 21/22

Kritériá prijímacieho konania študijné- štvorročné odbory pre šk. rok 21/22