Kritériá prijímania žiakov na učebné- trojročné odbory pre šk. rok 2019- 20

Kritériá prijímania žiakov na študijné- štvorročné odbory pre šk. rok 2019- 20

Stredná odborná škola lesnícka
Medvedzie 135 , 027 44 TvrdošínHARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA
pre školský rok 2019/2020Riaditeľ školy zverejní kritéria pre prijatie na štúdium v študijných odboroch.
T: do 31.03.2019


Zákonný zástupca uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy.
T: do 10.04.2019


Prijímanie prihlášok žiakov zo základnej školy.
T: do 20.04.2019


Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky a odošle rozhodnutia o prijatí bez prijímacej skúšky.
T: do 03.05.2019


Prijímacie skúšky z predmetov podľa zvoleného študijného odboru
13.05.2019 (pondelok) - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok
16.05.2019 (štvrtok) - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok


Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov v poradí zostaveného podľa kritérií prijímacieho konania.
T: 17.05.2019 o 14:00 hod. (piatok)


Zápis prijatých uchádzačov.
T: od 20. do 23. mája 2019, pondelok - štvrtok od 7.00 h do 15.00 h, piatok 24.05.2019 od 7.00 h do 12.00 h.


Posun poradia na uvoľnené miesta po nezapísaných uchádzačoch.
T: 24.05.2019 o 12.00 hod.


Riaditeľ školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú skúšky v ďalšom termíne.
T: 06.06.2019


2. kolo prijímacieho konania
T: 18.06.2019 (utorok)