potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre prijatých uchádzačov učebného odboru mechanizátor lesnej výroby

potvrdenie o nastúpení