Bodka za našou projektovou činnosťou

Názov projektu: Orava Treasure/ Poklad Oravy

Projekt vznikol s podporou grantového programu odboru školstva a športu ŽSK pod názvom Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie


Trvanie projektu: v mesiacoch apríl – jún 2016


Video pridané dňa : 17.10.2016

SOŠ lesnícka Tvrdošín súťaž zručnosti Drevorubač Junior a Opravár Junior 2016


Video pridané dňa : 29.06.2016

DEŇ LESOV 2016


Video pridané dňa : 02.06.2016

SOŠ Lesnícka Tvrdošín-Deň otvorených dverí 2015


Video pridané dňa : 03.12.2015

SOŠ lesnícka Tvrdošín Nedovoľ rásť Horeodpadov


Video pridané dňa : 18.11.2015

30 výročie SOŠ lesníckej


Video pridané dňa : 23.02.2015

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín


Video pridané dňa : 04.11.2014

Na SOS V Tvrdosine vyucuju rydzo lesnicke odbory


Video pridané dňa : 25.02.2014

High vocational school Slovakia Tvrdošín


Video pridané dňa : 25.09.2014

Movie how we made our X- mas cards

High vocational forestry school Tvrdošín Slovakia


Video pridané dňa : 25.09.2014

students introduce


Video pridané dňa : 01.10.2014