PODPORTE NÁS 2% Z DANE

Vážení rodičia a priatelia školy,

zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Lesník. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy
  • podporu talentovanej mládeže

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať?

 

1. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane robí za Vás zamestnávateľ

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.


Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

2. Ak si podávate daňové priznanie sami

Riadne vyplňte daňové priznanie.


Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€.


V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Tlačivá na stiahnutie Typ A a  Typ B nájdete pod príspevkom.

 

 

Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania :

 

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Lesník
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín
Právna forma: 701 Združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):42346576


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vzhľadom na to, že 31. marec 2019 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je potrebné podať najneskôr v pondelok 1. apríla 2019.

 

3. Ak ste právnická osoba


Riadne vyplňte daňové priznanie.


Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Tlačivo na stiahnutie nájdete pod príspevkom.

Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania :

 

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Lesník
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín
Právna forma: 701 Združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):42346576


Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Prílohu tlačiva na stiahnutie nájdete pod príspevkom.


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tlačivo je možné stiahnuť, vyplniť , vytlačiť.


Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov z príjmov zo závislej činnosti.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov z príjmov zo závislej činnosti.

Toto potvrdenie (word) vám vystaví zamestnávateľ.

Tlačivo je možné aj  stiahnuť, vyplniť , vytlačiť.


DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY TYP A

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY TYP A -  tlačivo na stiahnutie


DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY TYP B

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY TYP B - tlačivo na stiahnutie


DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY- tlačivo na stiahnutie


Príloha k daňovému priznaniu PO - tlačivo na stiahnutie

Ak by ste chceli svoj podiel zaplatenej dane venovať viacerým organizáciam, budete potrebovať ešte aj prílohu k daňovému priznaniu PO.