funkcia


meno a priezvisko


zvolený za triedu

   

predseda

     Ján Smoleň

I.A

členovia

    Terézia Vojtasová

I.B

 

     Anastázia Straková

I.C

 

     Eva Vrábová

II.A

 

     Janka Medvecká

II.B

 

     Ľuboš Dvoršťák

II.C

 

     Ľuboslava Valeková

III.A

 

     Miroslav Jagelka

III.B

 

     Iveta Janotíková

III.C

 

     Milan Škumát

IV.C