funkcia

meno a priezvisko

volený za triedu

   
predseda    Zuzana Ďubašíková2.C
členovia     Erika KOlejáková1.A
      Milan Škumát1.C
      Daniela Jana Matejčáková2.A
      Milan Gostík2.B
      Gabriela Škodoňová2.C
      Jozef Murín3.A
      Anna Ľuptáková3.B
      Peter Ondreják3.B
      Edita Medvecká3.C
      Augustín Chrenek

3.C

      Jana Frielichová

4.C