funkcia


meno a priezvisko


zvolený za triedu

   

predseda

     Ján Smoleň

II.A

členovia

    Anna Bellová

I.A

 

     Anastázia Straková

II.C

 

     Eva Vrábová

III.A

 

     Janka Medvecká

III.B

 

     Ľuboš Dvoršťák

III.C

 

     Anna Lucká

I.B

 

Silvia     Kubasová

I.C
 

     Iveta Janotíková

IV.C