Rozvrh hodín

Milí naši študenti, rodičia a priatelia školy rozvrhy nájdete na stránke sosltv.edupage.org

 

 

 

 

Rozvrh hodín

 

https://sosltv.edupage.org/timetable/?