Rozvrh hodín

Milí naši študenti, rodičia a priatelia školy rozvrhy nájdete na stránke sosltv.edupage.org