Kalendár

 

Začiatok školského roku 2016/2017 1. september 2016
Slávnostné otvorenie školského roku a vyučovania 5. september 2016
Začiatok 1. polroka školského roku 5. september 2016
 Koniec 1. polroka školského roku 31. január 2017
 Začiatok 2. polroka školského roku

 1. február 2017

 Začiatok vyučovania v 2. polroku školského roku 1. február 2017
 Koniec vyučovania v 2. polroku školského roku

 30. jún 2017

 Koniec školského roku 2014/2015

 31. august 2017

 

Prázdniny

jesenné prázdniny

od 28.10 do 31. 10. 2016

 vyučovanie sa začne 02.11.2016
vianočné prázdniny

od 23.12. 2016 do 05.01. 2017

vyučovanie sa začne 09.01.2017
polročné prázdniny03.02. 2017(piatok)vyučovanie sa začne 06.02.2017
jarné prázdniny

od 27.02.
do 03.03. 2017

vyučovanie sa začne 06.03.2017
veľkonočné prázdninyod 13.04. do 18.04.2017vyučovanie sa začne 19.04.2017
letné prázdninyod 03.07.2017 
do 31.08.2017

vyučovanie sa začne 04.09.2017

 

 

Pedagogické porady

I. štvrťrok - hodnotiaca porada16.11.2016
I. polrok - klasifikačná porada27.01.2017
III. štvrťrok - hodnotiaca porada21.04.2017
II. polrok - (4.ročník OLT - 4.C) - klasifikačná porada11.05.2017
II. polrok - (3.ročníky učebné odbory) - klasifikačná porada12.06.2017
II. polrok (1. a 2. ročníky) - klasifikačná porada27.06.2017

 

 

Maturitné skúšky


Externá časť PF IČ MS zo SJL 14. 03. 2017 utorok


Externá časť PF IČ MS z ANJ, NEJ 15. 03. 2017 streda


MS PČOZ - losovanie otázok na vypracovanie práce 06. 02. 2017


Interná časť maturitnej skúšky: TČOZ, UFIČ CJ, SJL 22. – 23. 05. 2017


Interná časť maturitnej skúšky PČOZ 04. – 05. 05. 2017


Náhradný termín EČ maturitnej skúšky a PFIČ MS 04.- 07. 04. 2017


Študijné voľno (5 dní) 15.- 19. 05.2017


Slávnostné vyradenie absolventov 26. 05. 2017

 

 


Záverečné skúšky


Študijné voľno pred záverečnými skúškami (3 dni)
14.- 16.06.2017


Písomná časť záverečnej skúšky (pondelok) 19.06.2017


Praktická časť záverečnej skúšky (utorok) 20. 06.2017


Teoretická časť záverečnej skúšky (streda) 21.06.2017


Slávnostné vyradenie absolventov (piatok) 24.06.201


Plenárne a triedne rodičovské združenie

plenárne a triedne RZ 25. 11. 2016

triedne RZ 21. 04. 2017

 


Prijímacie skúšky

1. kolo prvý termín 09. 05. 2017, druhý termín 11. 05. 2017

2. kolo 20. 06. 2017