výročná správa RŠ 2020

Zápisnica RŠ 24.10. 2019

Výročná správa Rady školy 2019

zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia rady školy 23.5.2019

Výročná správa Rady školy za rok 2018

Zloženie Rady školy pri SOŠ lesníckej Tvrdošín

na funkčné obdobie 16. 6. 2016 - 2020

 

  1.     Bc. Pavol Szabó                     

 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 

 zvolený predseda Rady školy

2.  Ján Smoleň

 zvolený zástupca rodičov

3.  Mgr. Štefan Kristofčák

delegovaný zástupca zriaďovateľa

4.  PhDr. Zdenka Klincová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

5.  Ing. Ľubica Csókás

delegovaný zástupca zriaďovateľa

6.   Ing. Jaroslav Rosina

delegovaný zástupca zriaďovateľa

7.  Mgr. František Murin

zvolený zástupca pedagogických zamestnancov,
podpredseda Rady školy

8.  Ing. Mária Petričková

zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

9.  Anastázia Straková

zvolený zástupca rodičov

10.   Darina Mullerová

zvolený zástupca rodičov

11.  Kevin Noga

zvolený zástupca Žiackej školskej rady

 

         
 Výročná správa Rady školy za rok 2017

Zápisnica 17.10.2017

Štatút Rady školy

Zápisnica 20.10.2016

Výročná správa za rok 2016

Zápisnica 24.5.2017