vyučovacia hodinatrvanie vyučovacej hodinydĺžka prestávky

1.

7,50 - 8,3510 min.
2.8,45 - 9,30 10 min.
3.9,40 - 10,255 min.
4.10,30 - 11,1530 min.
5.11,45 - 12,305 min.
6.12,35 - 13,205 min.
7.13,25 - 14,10