vyučovacia hodina

trvanie vyučovacej hodiny

dĺžka prestávky

1.

7,50 - 8,35

10 min.

2.

8,45 - 9,30

5 min.

3.

9,35 - 10,20

5 min.

4.

10,25 - 11,10

30 min.

5.

11,40 - 12,25

5 min.

6.

12,30 - 13,15

5 min.

7.

13,20 - 14,05