Výchovné poradenstvo

Konzultačné hodiny:


Párny týždeň - streda od 11.45 do 13.20 hod.