Aktuálne informácie

Prijmeme špeciálneho pedagóga

Stredná odborná škola lesnícka
Medvedzie 135
027 44 Tvrdošín

Voľné pracovné miesta

Riaditeľ školy o z n a m u j e,
že SOŠ lesnícka príjme od 01.09.2020 do pracovného pomeru:

školského špeciálneho pedagóga

Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru v zmysle Prílohy č.8 k Vyhláške č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov

 

Uchádzači o pracovné miesta doručia na adresu školy poštou alebo osobne:
1) Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
2) Profesijný životopis
3) Doklady o vzdelaní
4) Súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby prijatia dozamestnania.


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru vrátane uvedených dokladov posielajte do 12.08.2020 na adresu:

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošín

alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: soultv@soultv.sk


Tel. kontakt 043/5309311, 043/5309313
Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

 

V Tvrdošíne 27.07.2020

 

Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy