Aktuálne informácie

Oznam o zatvorení bufetu

Riaditeľ školy oznamuje

vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu školský bufet nebude v prevádzke od 02. 09. 2020 až do odvolania. Prosíme všetkých žiakov, aby si na teoretické aj praktické vyučovanie nosili so sebou potrebné množstvo jedla a nápojov. Stravovanie - obedy v jedálni Spojenej školy Tvrdošín bude možné po ukončení vyučovania v čase od 13,40 hod.