Aktuálne informácie

Oznam a pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

O Z N A M


Otvorenie školského roka 2020/2021 sa v SOŠ lesníckej Tvrdošín bude konať dňa 2.septembra 2020 ( streda ) so začiatkom o 8,00 hod.


Žiaci sa sústredia v príslušných triedach podľa pokynov pedagogických zamestnancov školy.


Do školy bude umožnený vstup len tým žiakom, ktorí pri vstupe odovzdajú vyplnené a zákonným zástupcom podpísané:

  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti 
  • Zdravotný dotazník.

(nájdete na stiahnutie na hornej lište v časti "Povinné dokumenty pre šk. rok 2020/21" alebo na stránke Edupage)Ďalšími podmienkami pre vstup do budovy školy sú:

  • na tvári nasadené ochranné rúško,
  • vykonanie dezinfekcie rúk a vykonaným meraním preukázaná nezvýšená telesná teplota ( do 37,2 ⁰C ).