Aktuálne informácie

Hodnotenie stredných odborných škôl- v ŽSK sme na 5. mieste

Hodnotenie stredných odborných škôl
mimovládnou neziskovou organizáciou INEKO, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.
Pri hodnotení sa brali do úvahy ukazovatele:
písomné maturity - váha 40%
miera nezamestnanosti – uplatniteľnosť váha 50%
mimoriadne výsledky školy váha 10%


V rámci Žilinského samosprávneho kraja sa naša škola umiestnila na 5. mieste.