Aktuálne informácie

Súťaž v anglickom jazyku „LET´S TEST YOUR ENGLISH“

Súťaž v anglickom jazyku „LET´S TEST YOUR ENGLISH“ na Strednej odbornej

škole Tvrdošín

Termín konania: 17.02.2020, 21.02.2020 – oficiálny termín.
V tomto školskom roku sa konal už druhý ročník. Je to súťaž v kľúčových kompetenciách
v ANJ, ktorú organizuje Mgr. Marcela Čaklošová.
Súťaže sa zúčastnili nasledujúci žiaci:
Kategória 1: (žiaci 1.a 2. ročníka)
1. Maroš Maťaťa
2. Dominik Ďurík
3. Dávid Rončák
4. Adam Šulan
5. Sebastián Motýľ
6. Lukáš Marmoľ
7. Matej Maxoň
8. Erik Šprlák
9. Andrej Kubica
10. Filip Škumát

Kategória 2: (žiaci 3.a 4. ročníka)
1. Štefan Bernaťák
2. Mário Smolka
3. Michal Vodička
4. Markus Hurák
5. Pavol Hrubjak
6. Manuel Lepáček
7. Emanuel Kolenčík
8. Pavol Rončák
9. Maroš Sitárik
10. Dávid Šutý
11. Patrik Adamec
12. Samuel Feja
13. Timotej Gnida

Vyhodnotenie Súťaže v ANJ v školskom roku 2019/2020
Kategória 1:
1. miesto: Rončák Dávid, I. C-S
2. miesto: Maťaťa Maroš, I. B-M
3. miesto: Ďurík Dominik, I. C-T

Kategória 2:
1. miesto: Šutý Dávid, 73%, IV. C-T
2. miesto: Sitárik Maroš, IV. C-S
3. miesto: Feja Samuel, IV. C-T

Gratulujeme!!!!!!