Aktuálne informácie

Družobná škola z Trutnova

Dňa 19.02. 2020 nás navštívili zástupci družobnej strednej odbornej školy Lesníckej akadémie Trutnov, ktorí ponúkajú každoročne našim absolventom možnosť pokračovať v štúdiu na ich škole s cieľom získať oprávnenia na harvestorové technológie, vývozné stroje, poprípade lanovky. Žiaci sa naučia obsluhu, údržbu, konštrukciu a opravy harvestorov. Získajú nové priateľstvá, spoznajú novú kultúru, osamostatnia sa. Túto možnosť využilo od roku 2004 už 39 našich absolventov a všetci kladne hodnotili ročné štúdium v Čechách.

Ďakujeme im za prezentáciu školy a prajeme veľa úspechov vedeniu školy, aj terajším našim dvom absolventom, ktorí tam v tomto školskom roku študujú.


86978761_2504752513116491_8552263820393840640_o.jpg87020523_2504752663116476_4769442495081742336_o.jpg