Aktuálne informácie

Odborná prednáška na tému PRÍRODE BLÍZKE HOSPODÁRENIE V SMREČINÁCH

Dňa 04.03. 2020 sa uskutočnila v zasadačke školy odborná prednáška pre neštátnych majiteľov lesa a našich žiakov lesníckych odborov o Prírode blízkom hospodárení v smrečinách. Prednáška sa konala pod záštitou Lesníckej ochranárskej služby. Prírode blízke hospodárenie v smrečinách vyvolala situácia na Slovensku v posledných rokoch, kedy sa smrečiny začali rozpadávať po veterných a následne po hmyzích kalamitách. Vzniká potreba vytvárať rôznorodé a rôznoveké porasty pestovnými opatreniami, ktoré boli rozoberané na prednáške spolu s názornými ukážkami v lesoch Hornej Oravy na lokalite Párač. Teoretické poznatky výskumu, postupy ako to dosiahnuť, LOS sprostredkuje záujemcom aj v teréne v lokalite Párač, kde si budú môcť prezrieť takto pestované porasty a budú môcť klásť otázky odborníkom. 


DSC09929.JPGDSC09930.JPG