Aktuálne informácie

Rovesníci rovesníkom o problematike šikany a kyberšikany

Dňa 18.02. 2020 našu školu navštívili tri atraktívne dievčatá- študentky Strednej odbornej školy podnikania a služieb Námestovo, ktoré našim žiakom prvých ročníkov rozprávali o súčastnom probléme mladých ľudí na stredných školách- o šikane a hlavne kyberšikane. Rozprávali o dopade na osobnosť človeka takýchto traumatizujúcich zážitkov počas rokov strednej školy, o pocitoch obete, o možnosti predchádzania, kde a ako sa účine brániť.

Aké je dôležité mať v tomto období ozajstných priateľov.

Bolo to zaujímavé, pretože šlo o rovesnícke rozprávanie, kde si žiaci mali možnosť povedať svoj názor, mali možnosť pochopiť, ako sa cíti obeť a aké je to veľmi zraňujúce.

 

Ďakujeme študentkám a prajeme im veľa úspechov v súkromnom živote.