Aktuálne informácie

Pre záujemcov o duálne vzdelávanie

Milí žiaci základných škôl,

tešíme sa na vás a rovnako sa na vás tešia aj vaši budúci možní zamestnávatelia.

V duálnom vzdelávaní bude v šk. roku 2021/22 zapojených 12 prijatých žiakov prvých ročníkov a to v členení:


6 žiakov študijného- štvorročného odboru mechanizácia pôdohospodárstva:


PD BOBROV

PD NOVOŤ

PD LOKCA

PD RABČICE

PD ZUBROHLAVA

PD VELIČNÁ


 

6 žiakov študijného štvorročného odboru mechanik strojov a zariadení:


MTS, s.r.o. Krivá

LKT, s.r.o Trstená

POPPE, k.s. Podbielprihlášky nájdete v kolónke duálne vzdelávanie 20/21


Podkutí praktickými vedomosťami a zručnosťami,

pracovnými návykmi,

naučením sa spolupráci

a

komunikácii vo firmách,

sa vám určite bude ľahšie štartovať do sveta práce po ukončení strednej školy.