Aktuálne informácie

VEĽKÁ NOC

Milí naši chlapci + rodičia + kolegovia + budúci študenti


prajeme NÁM,


aby v tento čas


sme postáli a zamysleli sa - ako by sa dala naša ľudskosť = láska 


vylepšiť

a

po sviatkoch


prísť ako noví ľudia


s veľkým Ľ a s veľkým SRDCOM 

 

Ján Kostra

Každý deň stretnúť človeka,
bremä vláči, klesá, a z prachu vzletí.
Deň, v ktorom nestretneš ho,
stratený je.
Deň, v ktorom nestretneš ho,
prepadáš sa o stupeň nižšie medzi smeti,
medzi relikvie.

Každý deň stretnúť človeka.
Každý deň stretnúť človeka.
Jedno, či náhliš sa, jedno, či ležíš chorý,
jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory,
jedno, či neprijímaš návštevy, jedno,
či blúdiš v hmle a cestu hľadáš pustatinou,
jedno, či sedíš na lavičke v parku alebo trpíš obrátený k stene.
Človeka stretnúť každodenne