Aktuálne informácie

Kedy sa uvidíme?

Žiaci školy nastúpia do školy v dňoch 


Pondelok 29.06.2020 – triedy I.A., I.B., I.C v čase od 8,00 hod.
Utorok 30.06.2020 – triedy II.A., II.C., III.B. a III.C. v čase od 8,00 hod.


s cieľom:

  • odovzdania učebníc,
  • odnesenia osobných vecí zo šatní (TV aj OV ),
  • vysporiadania si všetkých záležitostí a
  • prevzatia vysvedčenia

Činnosti v dňoch 29. a 30.06.2020 sa budú vykonávať s nutným dodržaním nasledovných
podmienok:
a) Pri vstupe do budovy školy všetci zamestnanci aj žiaci vykonajú dezinfekciu rúk.
b) Do budovy školy vstupujeme všetci hlavným vchodom s nasadeným ochranným rúškom, ktoré
    máme nasadené počas celej doby pobytu v škole.
c) Žiaci si po vstupe do budovy školy a ďalej podľa potreby umývajú ruky bežným spôsobom.