Aktuálne informácie

prijmeme učiteľa odborných predmetov so zameraním na lesné hospodárstvo

Voľné pracovné miesta

Riaditeľ školy o z n a m u j e,
že SOŠ lesnícka príjme od 01.09.2020 do pracovného pomeru:

 

učiteľa odborných predmetov so zameraním na lesné hospodárstvo


Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, príslušného smeru
• vítaná pedagogická spôsobilosť, prax v odbore, vodičský preukaz skupiny B,T


Uchádzači o pracovné miesta doručia na adresu školy poštou alebo osobne:
1) Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
2) Profesijný životopis
3) Doklady o vzdelaní vrátane dokladov preukazujúcich odborné kvalifikácie
4) Súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania.

 


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru vrátane uvedených dokladov posielajte do 12.08.2020 na adresu:

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošín

alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: soultv@soultv.sk
Tel. kontakt 043/5309311, 043/5309313

 


Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí. Kontaktovaní budú len uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

V Tvrdošíne 03.07.2020

Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy