Aktuálne informácie

Prajeme všetkým našim žiakom, rodičom, spolupracovníkom a priaznivcom ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Prajeme všetkým našim žiakom, rodičom, spolupracovníkom a priaznivcom

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Každý je v očakávaní-

čo prinesie???

My vám prajeme - aby nám priniesol dobré vzťahy v rodine - v škole- na pracivisku - v obci

a vo svete.