Aktuálne informácie

Pokyny riaditeľa školy k začiatku vyučovania po vianočných prázdninách dňa 11.01.2021 - dištančné vzdelávanie

Pokyny riaditeľa školy k začiatku vyučovania po vianočných prázdninách dňa 11.01.2021 - dištančné vzdelávanie

Riaditeľ školy vydáva pokyny k začiatku vyučovania v škole po vianočných prázdninách dňa 11.01.2021 v zmysle Manuálu MŠVVaŠ SR. Návrat do škôl 2021 aktualizovaného 30.12.2020 a v zmysle aktuálnych usmernení a rozhodnutí kompetentných orgánov k 10,00 hod. dňa 07.01.2021 nasledovne:

1. Dňa 11.01.2021 pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou vzdelávanie žiakov všetkých tried a všetkými pedagogickými zamestnancami, podľa platného rozvrhu hodín pre jednotlivé vyučovacie dni a vyučovacie týždne.

2. Pre dištančné vzdelávanie sú platné Pokyny riaditeľa školy k zjednoteniu dištančného vzdelávania zo dňa 16.10.2020.

3. Z dôvodu ochrany zdravia a vyhláseného Lockdownu ( zatiaľ do 24.01.2021) pedagogickí zamestnanci vykonávajú prácu z domu do odvolania. V prípade nutnosti vykonávania práce na pracoviska zamestnávateľa, zamestnávateľ vydá zamestnancovi potvrdenie zamestnávateľa na preukázanie výnimky.

4. Predpokladaný prechod k prezenčnej forme vzdelávania ( podľa v tomto okamihu platných usmernení): žiaci posledných ročníkov ( 3.A, 4.B, 4.C ) od 18.01.2021 po testovaní; žiaci ostatných ročníkov od 25.01.2021 po testovaní. Pre testovanie je zatiaľ predbežne dohodnuté odberové miesto v Trstenej v kultúrnom dome na ulici ČSA č. 957/13; konečná verzia môže byť úplne iná.

5. V pondelok 11.01.2021 o 14,00 hod. sa s vysokou pravdepodobnosťou bude konať online pracovná porada pedagogických zamestnancov – bude ešte potvrdené zaslaním Pozvánky prostredníctvom aplikácie Webex.

V Tvrdošíne 07.01.2021
Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy