Aktuálne informácie

súťaž NAJ ekonóm

SÚŤAŽ - Čitateľská gramotnosť v ekonomických predmetoch

+      Finančná gramotnosť


Čitateľská gramotnosť v ekonomických predmetoch

V predvianočnom období, v mesiaci december 2020 si žiaci našej školy zmerali sily v „Čítaní odborných ekonomických textov.“ Súťaž prebiehala v učebných a študijných ročníkoch, v triedach: II.A, III.A, IV. B, IV.C.

Úlohou žiakov v tejto súťaži bolo prečítať ekonomické grafy, výplatnú pásku a následne formou písomného testu odpovedať na otázky. Súťaž prebiehala formou online testu a tu sú jej víťazi:

- najlepšie výsledky v učebných odboroch dosiahli:
Kristián Tomlan III.A
Alojz Učník III.A
Matúš Pelda II.A


- najlepšie výsledky v študijných odboroch dosiahli:
Tomáš Dopirák IV.C
Dávid Korman IV.C
Jakub Vrábeľ IV.B
Dávid Stas IV.B


VÍŤAZOM GRATULUJEME


Súťaž - Finančná gramotnosť
Náš svet je vybudovaný na kapitáli a točí sa okolo neho. Či sa nám to páči alebo nie, bez peňazí nie sme schopní fungovať.
V mesiaci december 2020 si žiaci našej školy zmerali sily vo „Finančnej gramotnosti.“ Súťaž prebiehala v študijných ročníkoch, v triedach: III.C, IV. B, IV.C.
V tejto súťaži si žiaci overili vedomosti v oblasti financií , investícii, príjmov a výdavkov, úverovania a bankových produktov. Súťaž prebiehala formou online testu a tu sú jej víťazi:
- najlepšie výsledky v študijnom odbore dosiahli:
Jakub Vrábeľ IV.B
Dávid Žofaj IV.B
Lukáš Straka III.C

 


VÍŤAZOM GRATULUJEME