Aktuálne informácie

Autoškola bude vykonávať činnosť pre ostatných účastníkov kurzov - verejnosť

OZNÁMENIE K ČINNOSTI AUTOŠKOLY


Riaditeľ školy oznamuje, že aj vzhľadom na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 05.05.2020, ktoré určuje nevyhnutné zásady pri prevádzkovaní autoškôl v období po ich otvorení,AUTOŠKOLA SOŠ lesníckej Tvrdošín, nemôže vykonávať svoju činnosť pre žiakov školy v rámci výchovy a vzdelávania, z dôvodu stále platného prerušenia vyučovania v školách, ktoré nariadilo ministerstvo školstva SR.


Na základe stanoviska ÚVZ SR OHŽP-3922/20 zo dňa 06.05.2020 bude Autoškola vykonávať činnosť pre ostatných účastníkov kurzov (verejnosť, nie žiakov školy).

 


V Tvrdošíne 12.05.2020


Ing. Viliam Gerčák
riaditeľ školy