Aktuálne informácie

Pozor! Oznam pre ŽIAKOV- začíname so samoštúdiom prostredníctvom Edupage

Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach začíname od 16.03.2020 vyučovanie formou samoštúdia žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

 

Technickým prostriedkom na komunikáciu v Strednej odbornej škole lesníckej Tvrdošín je ETK – Elektronická triedna kniha, ako oficiálny spôsob komunikácie učiteľa so žiakom a naopak.

 

Žiaci si nájdu materiály na samoštúdium v ETK   v časti Učivo.

Žiadame žiakov, aby   odpovedali, respektíve potvrdili prijatie správy od učiteľa, triedneho učiteľa v ETK.