Aktuálne informácie

Požehnané Vianoce

Milí naši žiaci,

milí rodičia,

milí kolegovia,

prajeme

VŠETKÝM

požehnané Vianoce,

naplnené pokojom a radosťou,

že máme jeden druhého,

môžeme byť spolu, byť si oporou,

aj keď je zvláštna doba- ešte stále máme za čo ĎAKOVAŤ

.....tak nezabudnime...

ĎAKOVAŤ

:)


images (1).jpg