Aktuálne informácie

POZOR! Opäť prerušenie vyučovania do odvolania

Dňom 12.10. 2020 žiaci ostávajú doma a prechádzame na dištančné vzdelávanie. Upozorňujeme žiakov sledovať edupage a vykonávať zadané úlohy jednotlivými vyučujúcimi.