Aktuálne informácie

Október - mesiac úcty k starším

Milí naši žiaci,

nezabudnime, že sme predovšetkým ľudia

všímajme si starších- podajme pomocnú ruku,

úsmev a hlavne čas:

 

:)