Aktuálne informácie

v šk. roku 2021/22 na škole bude zapojených do duálu 12 prvákov

Milí žiaci základných škôl,

tešíme sa na vás a rovnako sa na vás tešia aj vaši budúci možní zamestnávatelia.

V duálnom vzdelávaní bude v šk. roku 2021/22 zapojených 12 prijatých žiakov prvých ročníkov a to v členení:

6 žiakov študijného odboru mechanizácia pôdohospodárstva

6 žiakov študijného odboru mechanik strojov a zariadení.


Podkutí praktickými vedomosťami a zručnosťami,

pracovnými návykmi,

naučením sa spolupráci

a

komunikácii vo firmách,

sa vám určite bude ľahšie štartovať do sveta práce po ukončení strednej školy.
Snímka1.JPGSnímka2.JPGSnímka8.JPGSnímka9.JPG