Aktuálne informácie

Pokyny pre žiakov školy – vybavenie potrebných záležitostí

 

Pre žiakov školy určujem nasledovné termíny na vybavenie potrebných záležitostí (zobratie pracovných odevov zo šatní odborného výcviku, učebníc, materiálov,ostatných vecí z učebne, šatne, skrinky a pod.) a vybavenie záležitostí na školskom internáte SŠ Tvrdošín nasledovne:


dátum 14.10.2020

        v čase od - do
I.A    7,00 – 8,30
I.B    8,30 – 10,00
I.C  10,00 – 11,30
II.A 11,30 – 13,00
II.B 13,00 – 14,30

 

dátum 15.10.2020

         v čase od - do
II.C     7,00 – 8,30
III.A    8,30 – 10,00
III.C  10,00 – 11,30
IV.B   11,30 – 13,00
IV.C   13,00 – 14,30V určených časových intervaloch budú pre žiakov školy k dispozícii triedni učitelia, hlavný majster odbornej výchovy a treba si dohodnúť vstup na internát spojenej školy ( pani riaditeľka školy bola informovaná ).V Tvrdošíne 13.10.2020
Ing. Viliam Gerčák
riaditeľ školy