Aktuálne informácie

Exkurzia vo firme Komterm Nižná, MTS Krivá

Dňa 27.5.2019 sa žiaci I.C. triedy zúčastnili exkurzie v teplárni KOMTERM Nižná a.s.,k de si mohli prezrieť a byť oboznámení s činnosťou teplárne na biomasu. Zaujímavosťou je, že tepláreň súčasne vyrába aj elektrickú energiu pre potreby areálu bývalej OTF a prebytočnú energiu odovzdáva do distribučnej siete. Potom sa žiaci zúčastnili exkurzie v MTS Krivá, ktorá sa zaoberá automatizáciou a robotizáciou v automobilovom priemysle. Mohli si pozrieť postup výroby montážnych liniek pre rôznych výrobcov hlavne v automobilovom priemysle a boli prevedení montážnou halou, výrobnou halou, zvarovňou.